Leśne Skarby na targach Food Table Japan 2018

Leśne Skarby na targach Food Table Japan 2018

Cztery równoczesne wystawy i spotkania biznesowe, które przełamują granice między sprzedażami, gotowe posiłki i przemysł spożywczy.
Poprzez wymianę informacji z innymi uczestnikami i wystawcami z różnych branż i warunków biznesowych, wprowadzanie nowych innowacji,
które owocują w rozwój japońskiego przemysłu spożywczego.

Na targach nie mogło zabraknąć nas, czyli Leśnych Skarbów. Jesteśmy z tego bardzo dumni